Haaienbek

Aan de overkant hangen de zonneweringen uitgerold, opgetrokken of halfstok.
Het is best een troosteloos gezicht.
Maar dat zullen ze van mij misschien ook zeggen.

Mijn been heeft vannacht besloten om, nu hij er niet meer is, me pijn te bezorgen.
Pillen zullen het wel oplossen en voor de rest moet je zelf tussen je oren grote schoonmaak houden.

Je moet geduld hebben. Daar was ik al bang voor. Het is een eigenschap die ik maar in beperkte mate bezit. Dat weet nu ook de nachtverpleegster. Onbehouwen gedrag, waarop men niet trots is, maar zo gaat het blijkbaar af en toe nog wel eens.

Operatieverband is vandaag verwijderd. De draadjes op de stomp doen me denken aan een haaienbek. Maar de dokter zegt: ‘Litteken ziet er fantastisch uit’. En daar heeft hij gelijk in.

Vandaag mocht alle slangetjes en kabels eraf en eruit: pijnpomp, blaaszonde en epidurale.

Het looprek staat nu nog geparkeerd in mijn ziekenhuiskamer.
Straks wandelt het met mij het ‘rijk van de vrijheid’ tegemoet.

Protheseus

De Griekse god van de kunstledematen?
Lees er de Goden en Heldensagen maar op na: hij heeft nooit bestaan.
De prothese is een kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel.
Een beenprothese is een kunstbeen.
Een Piraat heeft behalve een muts, een ooglapje en een haak aan zijn arm, minstens een houten poot nodig.

Wat een olijk Cursiefje, een frivole Kronkel had moeten worden, is ernstig begonnen.
Ook voor Simon Carmiggelt werd het iedere week weer maandag.

Er is al wat op me in gepraat vandaag. Nu ben ik aan de beurt. Luister je mee?

De buurpatiënt zegt goedemorgen en vertelt hoe hij geslapen heeft met zijn bloeddruk, die inderdaad te hoog is.

Ze viel

Flauw, dat viel ze. ‘Het is hier binnen ook overal veel te warm, meneer.’

‘Is er hier een dokter in de zaal?” De zaaldokter stond er pal naast. Zaliger kon niet.
Hij keek naar de poetsvrouw die, ten prooi gevallen aan een appelflauwte, netjes in de armen van een verpleegster was gestuikt. De specialist beoordeelde in een oogopslag de gelaatsuitdrukking en de kleur van het slachtoffer, verklaarde haar in stilte voor genezen en zette zijn ronde door de patiëntenkamers verder.

Burgerplatform Klimaat Kl.-Brabant 3


Klimaatverandering is een hyperobject: omvang, reikwijdte, gruwelijke gevolgen, maar vooral tijd zijn onberekenbare elementen. Niemand weet hoe snel verandering zal gaan.
We kijken ook enkel ‘maar’ tot het jaar 2100: tegen het einde van deze eeuw zal volgens de VN de temperatuur met 4,5 °C zijn gestegen.

In de vorige blog ging het over het daadwerkelijke verschil bij een opwarming van 2, 3, 4, 5 etc. graden. We hadden net de gevolgen en omstandigheden van +3 °C beschreven.

+ VIER GRADEN:
– 9 % meer sterftegevallen gelieerd aan de klimaatopwarming;
– in het VK zal schade veroorzaakt door rivieren die buiten hun oevers treden, zestig maal zo groot worden;
– op bepaalde plaatsen zouden er tegelijkertijd ZES verschillende door opwarming veroorzaakte rampen kunnen zijn.
– schade zou kunnen oplopen tot 600 biljoen dollar (meer dan het huidige vermogen van alle wereldburgers samen)

+8 graden. Heeft de VN berekend als het scenario tegen 2100 indien het beleid ongewijzigd blijft.
Bij zo’n temperatuur breng je het er in gebieden rond de evenaar niet levend van af, als je je naar buiten waagt. De temperatuurstijging heeft de volgende effecten:
° de zeespiegel zal uiteindelijk 60 meter hoger komen te liggen.
° twee derden van de huidige grote steden zullen overstromen.
° bijna geen landbouwgronden meer op aarde waarop de landbouwgewassen die we nu telen, kunnen groeien.
° bossen krijgen vuurstormen, kusten worden getormenteerd door orkanen en tropische ziekten verplaatsen zich naar het Noordpoolgebied.
° de Alpen worden net zo dor als het Atlasgebergte nu.

Het zal waarschijnlijk niet zo erg worden als acht graden klimaatstijging, het klimaat is toch minder gevoelig aan CO2 dan we dachten.
Maar vijf graden is echt vergelijkbaar met +8 °C en zeker niet veel beter: een derde van de planeet zou waarschijnlijk onleefbaar worden.

Waarom het niet tot een echt zover als een onbewoonbare aarde is gekomen, is omdat:
– de mens zich goed kan aanpassen en zich waarschijnlijk zal blijven aanpassen aan een dodelijke bedreiging;
– onze planeet zo groot is en ecologisch zo divers;
– de verwoestende effecten van opwarming nu al te extreem zijn om te negeren.

Maar alles hangt af van het weerwerk van de mens.
Blijven wij de komende 30 jaar evenveel CO2 uitstoten als de 30 jaar voordien, dan zullen grote stukken van de aarde tegen 2100 volledig onleefbaar zijn.

Wij zijn het, onze generatie is het die de verwoesting van het menselijk leven op aarde binnen bereik heeft gebracht. Hoe agressief we ook zullen ingrijpen om ons tegen de gevolgen ervan te beschermen. Wij hebben nu al een duidelijk beeld hoe onze kinderen en kleinkinderen eronder zullen lijden.

Toen de orkaan Harvey in 2017 Houston trof, was dit de derde op rij sinds 2015.
Terwijl dit soort orkanen ‘eens in de 500 jaar’ plachten voor te komen. Qua intensiteit zelfs een fenomeen dat maar 1 keer op 500.000 jaar zou ‘mogen’ gebeuren.

Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant 2

(c) David Wallace-Wells ‘De onbewoonbare aarde’ (2019) vertaald bij de Bezige Bij (2020)

het IPCC (VN: Intergovernmental Panel on Climate Change) is de meest betrouwbare klimaatbarometer, omdat het zich enkel op bewezen feiten baseert. Volgens het Panel zal de temperatuur op aarde 3,2 °C stijgen (driemaal zoveel als sinds het begin van de industrialisatie) op voorwaarde dat we de akkoorden van Parijs uitvoeren.

Volgens onderzoek dat zich baseert op de vroege gescheidenis van de aarde, ‘onderdrijft’ het IPCC en stevenen we, zelfs bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs, af op vier graden opwarming. De Sahara wordt dan groen en de tropische regenwouden worden savannes (tropisch of subtropisch graslandschap met verspreid voorkomende bomengroei; gras is er de overheersende begroeiing, gemengd met kruiden. De temperatuur bedraagt er het hele jaar door minstens +18 °C)

Erger nog: zelfs bij het drastische verlagen van onze uitstoot, zou een opwarming van vier of vijf graden mogelijk zijn. Zo’n scenario zou ernstige risico’s voor de bewoonbaarheid van de aarde met zich brengen. Het wordt hier dan ‘Broeikas Aarde’.

Eén, twee, drie, vier of vijf graden opwarming: zou dat zoveel uitmaken?
De menselijke geschiedenis heeft ons geen ervaring gegeven met deze waardenschalen.

+ TWEE GRADEN:
– de ijskappen beginnen in stukken te breken, steden rond de evenaar worden onleefbaar, waterschaarste zal 400 miljoen meer mensen treffen, hittegolven in noordelijke streken zullen duizenden doden maken.
– India zal tweeëndertig maal zoveel extreme hittegolven kennen, die elk vijf maal zo lang zullen duren, waardoor drieënnegentig maal zoveel Indiërs worden getroffen.

+ DRIE GRADEN:
– Zuid-Europa zal constant met droogte kampen. Andere regio’s zullen drogere periodes kennen van een veel langere duur: in Midden-Amerika +19 maanden, in de Caraïben +21 maanden, in Noord-Afrika +60 maanden (dat is vijf jaar!)
– Natuurbranden zullen in het Middellandse Zeegebied een dubbel zo groot terrein treffen en in de VS een zes maal zo uitgestrekt gebied.

Burgerplatform klimaat Klein-Brabant

Klimaatverandering, de grootste bedreiging waarmee het menselijk leven op aarde ooit te maken heeft gehad, een bedreiging met een ongekende reikwijdte, namelijk die van het leven zelf’

(c) David Wallace-Wells ‘De onbewoonbare aarde’ eerste druk maart 2019, vertaald in 2020

De snelheid van de klimaatverandering nu en in het verleden.
De aarde heeft vijf eerdere momenten van massaal uitsterven gekend.
Telkens verdwenen er zoveel soorten dat de evolutie op aarde als het ware werd ‘gereset’.

450 Miljoen jaar geleden stierf 86% van alle soorten uit.
380 Miljoen jaar geleden stierf 75% van alle soorten uit.
250 Miljoen jaar geleden stierf 96% van alle soorten uit.
200 Miljoen jaar geleden stierf 80% van alle soorten uit.
65 Miljoen jaar geleden stierf 75 % van alle soorten uit.

Slechts bij een van de vijf massa-uitstervingen ging het om een inslag van asteroïden (namelijk toen de dinosauriërs uitstierven, en zelfs daar is onenigheid over)
De vier andere was het de klimaatverandering veroorzaakt door broeikasgassen.
250 Miljoen jaar geleden, bij voorbeeld, werd de aarde 5° warmer door CO2 en het proces raakte in een stroomversnelling toen er methaan vrijkwam. Dit was de nekslag voor bijna al het leven op aarde.

Nu, vergroten we het CO2-aandeel in de atmosfeer nog veel sneller, volgens schattingen wel tien keer zo snel. De toename van CO2 verloopt honderdmaal zo snel als op enig moment voor de industrialisatie. Het aandeel CO2 ligt nu al een derde hoger dan de hoogste piek in de afgelopen 800.000 jaar, misschien wel in de afgelopen vijftien miljoen jaar. Toen waren er nog geen mensen.

Van alle CO2 die aan de atmosfeer is toegevoegd door het gebruik van fossiele brandstoffen, is meer dan de helft uitgestoten in de laatste 30 jaar.
Zo lang is het geleden dat in 1992 het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (Kyoto) werd ondertekend. Een mijlpaal voor de wetenschappelijke consensus over door de mens veroorzaakte opwarming.
Je zou dus kunnen zeggen dat we evenveel ellende hebben veroorzaakt terwijl we ons ervan bewust waren als we ooit hebben gedaan in onwetendheid.
Het gebruik van fossiele brandstoffen is weliswaar begonnen in het achttiende-eeuwse Engeland, maar de veroorzaakte CO2-uitstoot heeft voor 85% plaatsgevonden na de Tweede Wereldoorlog.

Binnen één generatie is de wereld van schijnbare stabiliteit naar de afgrond afgegleden.
Toen mijn vader werd geboren in 1935, leek het klimaat voor de meeste mensen stabiel.
Wetenschapslui wisten al sinds de jaren 1860 dat de CO2 die vrijkwam bij het verbranden van hout, kolen en olie een broeikaseffect veroorzaakte dat alles op onze planeet uit evenwicht zou kunnen brengen. Het was alleen nog niet zichtbaar, het was nog een waarschijnlijkheid die evengoed niet zou kunnen plaatsvinden; en als die angstdroom dan toch zou uitkomen, zou dat in de verre toekomst zijn.
Vandaag, op zijn vijfentachtigste, stookt hij op aardolie en pellets, rijdt hij nog met zijn benzineauto, heeft hij alle standaard elektrische comfort en geniet hij van moderne communicatie- en ontspanningsmiddelen: smartphone, e-mail, facebook, digitale tv, etc. Dat hij deze weelde deelt met zijn vrouw en zes honden, pleit misschien in het voordeel van zijn ecologische voetafdruk.
In 1939 werd mijn moeder geboren, als kleindochter van een Tsjechische mijnwerker, die tijdens de eerste Wereld Oorlog als soldaat door heel Europa en Rusland had gezworven. Vervolgens was hij kompel en vooral vakbondsman geworden in het Duitse Roergebied en in Nederlands Limburg.
Mijn moeder geniet nu, in haar drieëntachtigste levensjaar van het West-Europese consumptieparadijs. Ze woont in een luxueuze verzorgingsflat, eet er ’s middags een twee uur durend vijfgangenmenu, heeft alle nutsvoorzieningen en aansluiting op TV en Radio.

Als een planeet binnen één generatie aan de rand van de klimaatafgrond is gekomen, heeft ook één generatie de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen de we niet over die rand heen gaan.

We weten allemaal over welke generatie we het hebben: de onze!

Migratiecrisis:
sinds 2011 zijn meer dan een miljoen Syriërs op te vlucht voor een burgeroorlog aangewakkerd door klimaatverandering en droogte. Dat er in een Westen een golf van populisme waart, is grotendeels het gevolg van paniek over deze migratiestroom. Er zullen nog mee volksverhuizingen volgen vanuit Afrika, de Sahara, Latijns-Amerika, de rest van Zuid-Azië. Daarbij zou het aantal vluchtelingen in 2050 oplopen tot 140 miljoen, volgens de Wereldbank.
De VN zien het somberder: ‘minstens een miljard kwetsbare, arme mensen die weinig anders kunnen doen dan vechten of vluchten’.

De geschiedenis kan niet langer beschouwd worden als een doelgericht chronologisch proces van vooruitgang, maar als een opzwellende ballon van bevolkingsgroei, waardoor de mensheid zich verspreidt over de aarde tot het niet meer gaat.

Berichtgeving: indien die te ongunstige voorspellingen tonen, worden ze misschien beschouwd als onrealistisch, maar zijn we ook geneigd om meer aannemelijke effecten minder serieus te nemen.

Griezelige passiviteit: we hebben de kans om de ernstigste gevolgen af te wenden, verkwanseld. De redenen ervoor zijn zo ondoordacht dat we ze beter ‘opwellingen’ zouden noemen; we hebben ervoor gekozen om niet te willen praten over een wereld die +2 °C is:
– uit fatsoen
– uit angst
– uit angst voor bangmakerij
– uit technocratische overtuiging
– (= uit geloof in de markt)
– uit respect voor partijstandpunten
– uit scepsis over groene politici en activisten
– uit onverschilligheid over ver weg gelegen ecosystemen
– uit verwarring over de wetenschap en haar veelheid aan technische termen en moeilijk te plaatsen getallen
– uit een intuïtief aanvoelen dat anderen in verwarring zouden raken over de wetenschap en haar veelheid aan technische termen en moeilijk te plaatsen getallen
– uit traagheid van begrip om de snelheid van verandering te kunnen bevatten
– uit vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel van de wereldwijde elites en hun instellingen
– uit ontzag voor de wereldwijde elites en hun instellingen
– uit wantrouwen over de angstaanjagende toekomstverwachtingen, omdat we nog maar net over de opwarming van de aarde hadden gehoord; en de situatie onmogelijk nog veel ernstiger kon zijn geworden sinds ‘The Inconvenient Truth‘.
– uit het verlangen om met onze auto te blijven rijden
– uit het verlangen om rood vlees te blijven eten
– uit het verlangen om te blijven leven zoals we bezig waren en daar niet te diep over te willen nadenken
– uit het geloof dat in dit postindustriële tijdperk de uitstoot van fossiele-brandstofcentrales niet meer vervuilend is
– omdat we zo sociopatische goed waren om ‘slecht nieuws’ volgens een ziekelijke evoluerend gevoel te klasseren onder ‘normaal’
– omdat we naar buiten keken en alles nog steeds in orde leek
– omdat we het zat waren om steeds hetzelfde verhaal te schrijven of te lezen
– omdat het klimaat wereldomvattend en niet groepsgebonden en dus politiek saai is
– omdat we nog niet doorhadden hoe volledig het ons leven ten gronde zou richten
– omdat we het niet erg vonden om de aarde te verpesten voor anderen die heel ergens anders woonden.
– omdat we het niet erg vonden om de aarde te verpesten voor mensen die nog niet geboren waren en het ons zeer kwalijk zouden nemen hoe we onze planeet aan hen zouden nalaten.
– omdat we teveel vertrouwen hadden in de theologische vorm van de geschiedenis en het concept van de menselijke vooruitgang
– omdat we erop rekenden dat wij het gunstige lotje zouden blijven trekken bij de klassenverhoudingen en de verdeling van natuurlijke hulpbronnen
– omdat we teveel in paniek waren over onze banen en bedrijven om ons druk te maken over toekomstige banen en bedrijven
– omdat we het te druk hadden met naar onze telefoons te kijken
– omdat we ondanks de apocalyptische reflex in onze cultuur en de paniekzaaierij van de politiek, enkel het goede nieuws wilden horen.

Overbevolking: een van de redenen waarom de CO2-uitstoot in de afgelopen generatie zo snel is toegenomen. Dat is ook de verklaring waarom de geschiedenis zo snel lijkt te verlopen, waarom er zoveel meer gebeurt, overal, elk jaar, zelfs elke dag.
Van alle menselijke ervaringen in onze hele geschiedenis behoort naar schatting 15 procent mensen toe die nu leven, en die elk hun eigen CO2-afdruk achterlaten

Er zijn zoveel aspecten aan de klimaatcaleidoscoop die onze voorgevoelens ten aanzien van milieurampen omzetten in griezelige passiviteit.

MAAR OF HET NU UIT ONWIL OF UIT ONVERMOGEN WAS, WE SLOTEN ONZE OGEN VOOR HET WETENSCHAPPELIJKE BEWIJS.

Watersnoodramp

Dit komt door de opwarming. Meer Co2 = meer opwarming van de oceanen = meer wolken = meer regen. Veel meer = … ? Wat we nu zien. Niet in Kwazulu-Natal (2019) aan de Brahmaputra (2020) maar in Pepinster en Dilsen-Stokkem (2021).

Indien de Parijse doelstelling van 2015, die een opwarming van 2 °C nastreeft, zou worden gehaald, zal de zeespiegel in 2100 slechts twee meter gestegen zijn.
Miami Beach, Bangladesh grotendeels, de San Marco-basiliek in Venetië, het Witte Huis … worden gezonken schepen. Het Atlantis van de 21ste eeuw.
Echter, legio wetenschappelijke studies, per definitie op schattingen gebaseerd, (er is geen voorgaande!) – spreken van stijgingen tot 6 meter.

Als er niets ingrijpends gedaan wordt om de uitstoot terug te dringen, zal er volgens één schatting rond 2100 wereldwijd schade worden aangericht voor 100 biljoen dollar per jaar.

De kosten die China, Europa, US; regeringen, politici, beleidsmakers; de ergst vervuilende bedrijven; organisaties burgerbewegingen, jij en ik ….. moéten doen, staan NIET haaks op economische groei en sociale rechtvaardigheid.

Rijd minder auto, eet minder vlees, gebruik minder verlichting, gooi minder (voedsel) weg … enkele doenbare stappen waarmee je een rechtvaardige en eerlijke voetafdruk zet.
Is voor iedereen, elke dag een inspanning, die je met training telkens beter afgaat.
Op weg naar een leefbare planeet voor onszelf en de volgende generaties.

Enkel inspirerende links:

Vlaanderen | Burgerplatform | Vlaanderen

Leef. Voor de toekomst | Bond Beter Leefmilieu

For Good | De app die je ecologische voetafdruk meet

home2 – Grootouders voor het Klimaat

David Wallace-Wells – “De onbewoonbare aarde” / ‘The uninhabitable earth (2019)

Wat ik vanmorgen las, is maar een hoofdstuk uit dit spannende en behapbare boek. Het is niet simpel om je de inhoud eigen te maken. Lezen is een begin, onthouden een stap, en opschrijven helpt (me). Dus deel ik met die bedoeling en … “wie-weet?” of er nog iemand dit boek wil lezen. Actie nemen, ik zal je maar voor zijn, is de hoofdzaak en de kerntaak, maar wie kennis heeft zal zeker eerder de kans grijpen om te “doen”, dan zij of hij die onwetend is.

De geschiedenis wordt ten onrechte gezien, door ons, 21e-eeuwse westerlingen, als een lineaire vooruitgang: “met het verstrijken van de tijd wordt alles beter”.
De mens leeft ca. 200.000 jaar op aarde en is pas ca. 2.000 jaar jager-verzamelaar áf.
Van zijn tijd op aarde is hij pas de laatste 5% bezig met landbouw. Deze levenswijze heeft geleid tot nederzettingen, bestuursvormen, bureaucratie en ongelijkheid. Globaal gezien tot veel wroeten en ontbering. Met de industriële revolutie in de 19de eeuw werd er nog een stap gezet naar een manier van leven die de mens centraal stelde en de natuur als een te veroveren bijzaak beschouwde. Er werd technologisch steeds meer mogelijk en het leven werd steeds comfortabeler.

Daarom leeft men hier en nu met een zeer groot vertrouwen in de technologie, die uitvindingen zal doen om de klimaatopwarming op te lossen, “ze vinden wel iets”.
Vandaag is het ook zeer moeilijk om voor te stellen, te aanvaarden dat we aan gerief en gemakkelijk leven moeten inboeten.

Psychologisch gezien is het extra lastig dat de gevolgen van de “global warming” niet voorspelbaar zijn. Enerzijds mag men kettingreacties verwachten; dit betekent wilde, ongecontroleerde, chaotische verandering. Anderzijds is er de mens. Die kan een al dan niet grote wil tonen; een meer of minder slaagrijke technologische capaciteit hebben; een onverschilligheid of juist een vurige politieke invloed ontwikkelen.

Dit alles zal bepalen of de episode “mens-op-aarde” een heel kort leven beschoren zal zijn geweest.

Indien alle ijskappen en gletsjers zouden smelten en de het zeeniveau tientallen meter zou stijgen, zou het aanzicht van de aarde catastrofaal veranderen; de mens zou dan voor een periode van klimaatopwarming hebben gezorgd die een onmenselijk langere tijd (miljoenen jaren) zal heersen op die aarde, dan de episode waarop hij eventjes heeft geleefd.

Het boek kun je niet lezen zonder (toegegeven, voor een groot deel van de 24/7 gewoon verder te leven, dat is menselijk, maar tevens) je af te vragen: wat kan ik hier nu aan doen? (met het accent op alle zeven woorden)

Bovengenoemd boek is uitgegeven bij De Bezige Bij.
Er bestaan bronnen van informatie zoals Grootouders voor het Klimaat of gelijkgestemde initatieven voor alle leeftijden.
Greenpeace is niet-gesubsidieerd door overheid of bedrijven en geeft in haar nieuwsbrieven aanzetten tot deelnemen aan acties, petities.
Klimaatzaak: de rechtzaak tegen de Belgische staat inzake verwaarlozing van zijn onderdanen door onvoldoende klimaatmaatregelen en acties. Je kunt ongeveer de 65.350ste medestander worden.
Er is een Burgerplatform in vele steden, voor mensen die niet kunnen en willen wachten op bedrijven en politiek. Maar zelf het roer in handen willen nemen en voorgenoemde instanties willen sturen.
Dit is een korte opsomming van initiatieven die op mijn pad zijn gekomen. Ik kan niet beweren dat ik deze paden al heb platgelopen, maar de wil is er …. en waar een wil is, is een weg.

Happy Nele

Nele “Happy”

(Couplet 1)
Het lijkt té gek jong, wat je nu gaat doen,

de lamp brandt hiér in ’t Hamlet land.

Kleurt het gras groen aan de andere kant?

Vleugels uit, volle gas, baby, go for it!!

(Koor)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

(Couplet 2)
Hamlet was goed, zeventien jaar (negen maatjes tussen) (Yeah!)

Je gaf je al en dat was veel  (negen maatjes tussen)  (Yeah!)

Lastig wordt ‘t zeker, zo zonder jou  (negen maatjes tussen)  (Yeah!)

Veel succes voor jou, het ga je goed,
want weet:

(Koor)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

(intermezzo)

(Happy, happy, happy, happy) [achtergrondkoor]

‘t Ga je goed…Nele..

(Happy, happy, happy, happy)

We missen je… op voorhand al

(Happy, happy, happy, happy)

Geen vaarwel …on nee

(Happy, happy, happy, happy)

Maar tot ziens, Nele

(Happy, happy, happy, happy) [achtergrondkoor]

‘t Ga je goed…Nele..

(Happy, happy, happy, happy)

We missen je… op voorhand al…

(Happy, happy, happy, happy)

Geen vaarwel …on nee

(Happy, happy, happy, happy)

Maar tot ziens, Nele


(Koor
)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

(Koor)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

(intermezzo)
(Happy, happy, happy, happy) [achtergrondkoor]

‘t Ga je goed…Nele..

(Happy, happy, happy, happy)

We missen je… op voorhand al…

(Happy, happy, happy, happy)

Geen vaarwel …on nee

(Happy, happy, happy, happy)

Maar tot ziens, Nele

(Koor)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voel
 dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

(Koor)
(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat een job je echt wel boeit.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat gelukkig zijn alles is.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je weet
wat d’ ambities van je zijn.

(Neel’ HAPPY!)
Ga ervoor als je voelt
dat dit echt jouw toekomst is!

VOORUT! (echo)

© Pharrell Williams – Hamlet boekhoudteam – 12/02/2021

Pharrell Williams – Happy (Official Music Video) – YouTube

Pharrell Williams – Happy (Karaoke Version) – YouTube