NIEUWS

Hier vind je al het nieuws over het vertaalbureau

21/12/2019: officiële eedaflegging voor het Hof van Beroep te Antwerpen, nodig voor het officiële Nationaal Register van Vertalers en Tolken, dat voorheen niet bestond.

01/02/2021: eigen stempel als beëdigd vertaler/tolk.

Vertalingen bestemd voor het BINNENLAND en BUITENLAND : ik ben gemachtigd om uw vertaling zelf te tekenen en stempelen. U krijgt uw tekst in huis met prior post, dus normaal een dag nadat ik hem heb vertaald.

N.B.: indien een vertaling dient voor gebruik voor in een land dat (of een instelling die) vereist dat vertalingen voorzien worden van een Apostille (een soort extra legalisering) moet men zowel bij FOD Justitie (stempel/handtekening) als bij FOD Buitenlandse zaken (apostille) langsgaan.
In dat geval stuur ik u de door mij gestempelde/getekende vertaling op naar uw huisadres.
U (of iemand anders) dient hiermee naar beide ministeries in Brussel te gaan.
De overheid geeft over deze werkwijze nuttige uitleg op de website diplomatie.be:
Legalisatie van documenten | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)
Voor EU-landen is dit nooit het geval. Voor andere landen, kan de overheid of instelling waarvoor u de vertaling nodig heeft u inlichten of deze werkwijze nodig is of niet.

Indien niet helemaal duidelijk => +32 471379143 of boydvanpraagh@gmail.com
Ik leg het u met veel plezier uit.

12/11/2021: website online

%d bloggers liken dit: