NIEUWS

Hier vind je al het nieuws over het vertaalbureau

21/12/2019: officiële eedaflegging voor het Hof van Beroep te Antwerpen, nodig voor het officiële Nationaal Register van Vertalers en Tolken, dat voorheen niet bestond.

01/02/2021: eigen stempel als beëdigd vertaler/tolk.

Vertalingen bestemd voor het BINNENLAND: ik ben gemachtigd om uw vertaling zelf te tekenen en stempelen. U krijgt uw tekst in huis met prior post, dus normaal een dag nadat ik hem heb vertaald.
Vertalingen bestemd voor het BUITENLAND dienen, voorlopig, ook door de dienst Legaliseringen van de FOD Justitie afgestempeld te worden. Ik stuur de vertaling naar deze dienst, krijg haar terug en stuur u vervolgens de afgewerkte vertaling toe.


Maar indien een vertaling dient voor gebruik in een land dat vereist dat vertalingen voorzien worden van een Apostille (een soort extra legalisering) moet men zowel bij FOD Justitie (stempel/handtekening) als bij FOD Buitenlandse zaken (apostille) langsgaan.
In dat geval stuur ik u de door mij gestempelde/getekende vertaling op naar uw huisadres.
U (of iemand anders) dient hiermee naar beide ministeries in Brussel te gaan.
De overheid geeft over deze werkwijze nuttige uitleg op de website diplomatie.be:
Legalisatie van documenten | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)

Indien niet helemaal duidelijk => +32 471379143 of boydvanpraagh@gmail.com
Ik leg het u met veel plezier uit.

%d bloggers liken dit: