NIEUWS

Hier vind je al het nieuws over het vertaalbureau

21/12/2019: officiële eedaflegging Hof van Beroep Antwerpen, nodig voor het op te richten Nationaal Register van Vertalers en Tolken, dat tot nu toe niet bestond.

2020-2021: permanente vorming beëdigde vertalers en tolken: cursus 66 uur van U Gent. Algemene bijscholing, meer bepaald juridische kennis.

%d bloggers liken dit: