NIEUWS

Hier vind je al het nieuws over het vertaalbureau

21/12/2019: officiële eedaflegging voor het Hof van Beroep te Antwerpen, voor het opname in het (voorlopige) Nationaal Register van Vertalers en Tolken, dat voorheen niet bestond. (Hoewel ik wel al sinds 04/05/1984 ben beëdigd als vertaler/tolk)

01/02/2021: eigen stempel als beëdigd vertaler/tolk.

12/11/2021: website online

12/01/2022: opname in definitief Nationaal Register aanvaard.

Vertalingen bestemd voor het BINNENLAND en BUITENLAND : ik ben gemachtigd om uw vertaling zelf te tekenen en stempelen. U krijgt uw tekst in huis met prior post, dus normaal een dag nadat ik hem heb vertaald.

N.B.: indien een vertaling dient voor gebruik voor in landen of instellingen die vereisen dat vertalingen voorzien worden van een Apostille (een soort extra legalisering) moet men zowel bij FOD Justitie (stempel/handtekening) als bij FOD Buitenlandse zaken (apostille) langsgaan.
Ook in zulke gevallen stuur ik de door mij gestempelde/getekende vertaling op naar uw huisadres.
U (of iemand anders) dient hiermee naar beide ministeries in Brussel te gaan.
De overheid geeft over deze werkwijze nuttige uitleg op de website diplomatie.be:
Legalisatie van documenten | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)
Voor EU-landen is dit nooit het geval. Voor andere landen, kan de overheid of instelling waarvoor u de vertaling nodig heeft u inlichten of een apostille nodig is of niet.

Indien niet helemaal duidelijk => +32 471379143 of boydvanpraagh@gmail.com
Ik leg het u met veel plezier uit.

%d bloggers liken dit: